Ik heb de volgende licenties en certificaten

Lifestyle studio Amsterdam Oost is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) onder lidnummer 21025 en ontvangt ieder jaar een licentie welke in de praktijk zichtbaar is opgehangen. Deze licentie wordt jaarlijks door de NBVH verstrekt en garandeert dat de therapeut voldoet aan de benodigde eisen t.a.v. opleidingen, bijscholing en intervisie. Lifestyle studio Amsterdam Oost is geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (zorgverleners en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert.

Dit is wat je kunt doen als je een klacht hebt

Heb je een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met mij.
Komen we er samen niet uit of heb je een zodanige klacht dat je deze niet met mij kunt of wilt bespreken, dan kun je via de NBVH contact opnemen met de klachtencommissie.
De klachtencommissie is het ‘voorportaal’. De klachtencommissie behandelt alleen de kleinere problemen en sluist de rest door naar de Klachtenfunctionaris. Deze kiest of voor mediation, of verwijst door naar de geschillencommissie SCAG of in ernstige zaken naar de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Geheimhoudingsplicht geldt voor mij op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim.

Wilt je annuleren dan zijn dit de voorwaarden

Mocht je verhinderd zijn, kun je de afspraak tot 48 uur vooraf zelf kosteloos verzetten of afzeggen. Wanneer een afspraak minder dan 48 uur vooraf wordt verzet of afgezegd, worden 50% van de kosten in rekening gebracht. Zonder afbericht wordt het volledige bedrag van de sessie in rekening gebracht. 

Aansprakelijkheid

Ik houd mij niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat  er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt. 

Dit zijn de tarieven

De prijs van een sessie van anderhalf uur is 90 euro. Traject sessies van 1 uur kosten 65 euro.

Indien niet voldaan wordt aan de betalingsverplichting

Indien de betalingen niet op tijd worden voldaan zal de inning van de openstaande bedragen worden overdragen aan een incassobureau welke de de wettelijke rente en de incassokosten in rekening zal brengen bij de cliënt. De betalingsvoorwaarden van van het incassobureau zijn van toepassing.

Declaratie van de sessie(s)

Je bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van de facturen bij de zorgverzekeraar en dient zelf te informeren of de zorgverzekeraar de therapie vergoedt.

nl_NLNL