Ik heb de volgende licenties en certificaten

Lifestyle studio Amsterdam Oost is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) onder lidnummer 21025 en ontvangt ieder jaar een licentie welke in de praktijk zichtbaar is opgehangen. Deze licentie wordt jaarlijks door de NBVH verstrekt en garandeert dat de therapeut voldoet aan de benodigde eisen t.a.v. opleidingen, bijscholing en intervisie. Lifestyle studio Amsterdam Oost is geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (zorgverleners en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert.

This is what you could do if you have a complaint

Heb je een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met mij.
Komen we er samen niet uit of heb je een zodanige klacht dat je deze niet met mij kunt of wilt bespreken, dan kun je via de NBVH contact opnemen met de klachtencommissie.
De klachtencommissie is het ‘voorportaal’. De klachtencommissie behandelt alleen de kleinere problemen en sluist de rest door naar de Klachtenfunctionaris. Deze kiest of voor mediation, of verwijst door naar de geschillencommissie SCAG of in ernstige zaken naar de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

A duty of confidentiality applies to me on the basis of the professional code and the statutory medical confidentiality.

If you want to cancel, these are the conditions

Mocht je verhinderd zijn, kun je de afspraak tot 48 uur vooraf zelf kosteloos verzetten of afzeggen. Wanneer een afspraak minder dan 48 uur vooraf wordt verzet of afgezegd, worden 50% van de kosten in rekening gebracht. Zonder afbericht wordt het volledige bedrag van de sessie in rekening gebracht. 

Liability

Ik houd mij niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat  er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt. 

These are the rates

De prijs van een sessie van anderhalf uur is 90 euro. Traject sessies van 1 uur kosten 65 euro.

When the payment obligation is not met

If payments are not made on time, the collection of the outstanding amounts will be transferred to a collection agency, which will charge the statutory interest and collection costs to the client. The payment terms of the collection agency apply.

Declaration of the sessions

You are responsible for submitting the invoices to the health insurer and you must inquire whether the health insurer reimburses the therapy.

en_GBEN